15 stycznia 2021

Konkurs Ministerstwa Sprawiedliwości ,,Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs legislacyjny dla szkół ponadpodstawowych ,,Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”.

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa, przy jednoczesnej aktywizacji i mobilizacji młodzieży do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom szansę stworzenia własnego projektu legislacyjnego, co przyczyni się do poszerzenia wiedzy o procesie legislacyjnym w aspekcie praktycznym.

Każda ze szkół ponadpodstawowych może zgłosić jedną lub kilka Drużyn Legislacyjnych. Drużyny Legislacyjne mogą liczyć od 3 do 10 uczniów. Pracą każdej drużyny powinien kierować opiekun, którym może być jedynie nauczyciel uczniów z danej drużyny. Zadaniem każdej Drużyny Legislacyjnej jest przygotowanie propozycji projektu ustawy lub propozycji projektu zmiany ustawy, który mógłby zostać wprowadzony do polskiego porządku prawnego.

Nagrody w konkursie:
– nagroda I stopnia – 3 000 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej oraz 1 000 złotych dla opiekuna drużyny legislacyjnej;
– nagroda II stopnia – 2 500 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej oraz 750 złotych dla opiekuna drużyny legislacyjnej;
– nagroda III stopnia – 2 000 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej oraz 500 złotych dla opiekuna drużyny legislacyjnej.

Minister Sprawiedliwości może również przyznać dodatkowe nagrody rzeczowe.

Zgłoszone projekty powinny być wzorowane na projektach ustaw udostępnionych na stronie konkursu. Zgłoszenia wraz z projektami należy nadsyłać do dnia 8 lutego 2021 roku na adres edukacja.prawna@ms.gov.pl

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi do 31 maja 2021 roku. Szczegóły konkursu i warunki uczestnictwa znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-stworz-ustawe-zmieniaj-prawo