13 stycznia 2021

Aktualizacja informacji o sieci doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek w województwie świętokrzyskim

Sieć doradztwa metodycznego na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje od roku szkolnego 2019/2020. Obejmuje 8 obszarów przydzielonych do trzech publicznych placówek doskonalenia nauczycieli:

  1. Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
  2. Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
    w Kielcach,
  3. Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,

w których funkcję nauczyciela-doradcy metodycznego sprawuje 46 nauczycieli w różnych specjalnościach.

W odpowiedzi na potrzeby nauczycieli zostały utworzone nowe specjalności doradztwa metodycznego:

  • język polski jako obcy, wsparcie nauczycieli innych przedmiotów pracujących
    z dziećmi przybywającymi z zagranicy,
  • technologia informacyjno-komunikacyjna, wsparcie nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych.

Listy imienne doradców metodycznych wraz z ofertą szkoleniową znajdują się na stronach internetowych ww. publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Zachęcam Państwa do korzystania z różnych form wsparcia metodycznego skierowanego do nauczycieli i rad pedagogicznych w zakresie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-  wychowawczego.

W załączeniu mapa i tabela sieci doradztwa metodycznego w  województwie świętokrzyskim.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki