11 stycznia 2021

Nagroda „Magistro Optimo”

Stowarzyszenie Historyków Starożytności (Polish Association for Ancient Studies), w celu uhonorowania dokonań nauczycieli w zakresie popularyzacji wiedzy o starożytności oraz promowania najlepszych metod nauczania o epoce, ustanowiło nagrodę „Magistro Optimo” dla nauczyciela, który poprowadzi najlepszą lekcję poświęconą dziejom starożytnym.

Zgłoszenia do konkursu w postaci autorskiego scenariusza lekcji oraz jej nagrania video, zamieszczonego uprzednio na kanale YouTube, składają sami zainteresowani, nauczyciele szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski, a także z innych państw, w których w języku polskim wykładana jest historia na poziomie szkoły ponadpodstawowej oraz – za zgodą autora lekcji – dyrekcje szkół, inni nauczyciele i uczniowie. Zgłoszenia należy
przesyłać do końca roku szkolnego.

Więcej informacji na stronie: http://stowarzyszeniehistorykowstarozytnosci.edu.pl/ustanowienie-nagrody-magistro-optimo/