30 grudnia 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w grudniu 2020 r.

W grudniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali:

  • 2 ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty:

Dzieci są aktywne; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Ewaluacje odbyły się w przedszkolach. Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports