28 grudnia 2020

Zajęcia on-line z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień

Informuję, że istnieje możliwość zaproszenia na lekcję on-line przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień, który w trakcie zajęć przedstawi ofertę pełnienia różnych form czynnej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Do kontaktów w przedmiotowej sprawie został wyznaczony z Wojewódzkiego  Sztabu Wojskowego w Kielcach por. Mariusz Żabiński tel. 261 174 135 .