13 stycznia 2021

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie zmian wymagań egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego wprowadzonych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół
w woj. świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku „Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021”.

W związku z powyższym publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przygotowały ofertę szkoleniową w zakresie wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się za pośrednictwem stron placówek doskonalenia nauczycieli:

  1. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 
  2. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
  3. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia nauczycieli w Busku-Zdroju