22 grudnia 2020

Konkurs „Kielce – Miasto Legionów”

Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach zapraszają dzieci i młodzież szkół województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie historycznym „Kielce – Miasto Legionów”.

Konkurs będzie się odbywał w dwóch kategoriach wiekowych: klasy V-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe. Konkurs zostanie przeprowadzany w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Szkoły: https://www.kostka-kielce.pl/