18 grudnia 2020

Uzupełnienie list uczniów zakwalifikowanych do II etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W związku z wyjaśnieniami udzielonymi przez Dyrektorów szkół dotyczących protokołów z konkursów Wojewódzka Komisja Konkursowa publikuje korektę na listach uczniów zakwalifikowanych do II etapów
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2020/2021.

Załączniki

Uzupełnienia i zmiany na listach uczestników II etapu WKP 2020/2021
Data: 2020-12-18, typ pliku: XLSX, rozmiar: 12 KB