18 grudnia 2020

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2020 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie tabeli dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2020 roku. Dotyczy ona wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego jak również zaangażowanych środków własnych.

Informację należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. w formie elektronicznej (edytowalnej) na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl, tel.  41  342-19-06

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

załącznik tabela rozliczenie
Data: 2020-12-18, typ pliku: XLSX, rozmiar: 14 KB