17 grudnia 2020

Narodowy Instytut Dziedzictwa rozstrzygnął konkurs na materiały edukacyjne dla szkół

Konkurs na opracowanie projektu materiałów edukacyjnych, czyli scenariuszy lekcji dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie dziedzictwa kulturowego przeprowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa został właśnie rozstrzygnięty, napłynęła rekordowa ilość prac konkursowych – było ich aż 217!

Celem konkursu było zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.

Wszystkie otrzymane prace reprezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny i poruszały zróżnicowane tematy dziedzictwa kulturowego. Sposób przygotowania materiałów był również urozmaicony, co świadczy o ciekawym podejściu laureatów do formy przekazywania wiedzy dzieciom i młodzieży.

Lista nagrodzonych prac znajduje się na stronie: https://edu.nid.pl/inspiracje/wyniki-konkursu-na-materialy-edukacyjne-dla-nauczycieli