17 grudnia 2020

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

Informuję, że od dnia 4 stycznia 2021 roku można będzie odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego we właściwym organie prowadzącym ze względu na zatrudnienie nauczyciela.

Zalecam skorzystanie z możliwości odbioru aktów nadania przez jedną osobę z danej szkoły
dla pozostałych nauczycieli tej samej szkoły, po dostarczeniu upoważnienia podpisanego przez nauczyciela do odbioru jego dokumentów.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik