17 grudnia 2020

Misja “Informujesz=Ratujesz”

Klub Honorowych dawców Krwi “Ostoja” w Łukowie realizuje autorski projekt  dla szkół. Celem projektu jest promowanie idei honorowego dawstwa krwi i osocza wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a poprzez nich wśród rodziców i rodzin.

Projekt realizować będą chętni nauczyciele z całej Polski. Podstawa programowa umożliwia realizację tematyki honorowego krwiodawstwa w powiązaniu z treściami nauczania przedmiotów takich jak: biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podczas godzin wychowawczych. Nauczyciele na podstawie gotowych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez organizatora przeprowadzą lekcje on-line ze swoimi uczniami.

Kontakt: shdkrpostoja@gmail.com