14 grudnia 2020

Ogłoszenie o możliwości przekazania zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że posiada zbędne/zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania lub darowizny na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 lub 39 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004).

Wniosek o nieodpłatne przekazanie/darowiznę, kierowany do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty powinien zawierać dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004).

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Wniosek o nieodpłatne przekazanie darowiznę
Data: 2020-12-14, rozmiar: 14 KB
Wykaz sprzętu
Data: 2020-12-14, rozmiar: 11 KB
Informacja o dokonanych darowiznach
Data: 2021-01-12, rozmiar: 165 KB