11 grudnia 2020

Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, reprezentowanym przez Dyrektora prof. dr hab. Jana Żaryna, zainicjowali organizację Ogólnopolskiego Konkursu „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”.

Jest to pierwszy tego typu konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą, którego celem jest m.in.: przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego, uczczenie Jego pamięci, zainteresowanie pięknem twórczości kompozytora, Jego niezwykłym życiem oraz godną naśladowania postawą. Niech przykład determinacji Mistrza w dążeniu do odzyskania i utrzymania niepodległości Polski będzie dla młodych ludzi wzorem patriotyzmu, a piękno Jego muzyki niech rozbudza wrażliwość na ponadczasowe wartości artystyczne.

Wszechstronna postać Ignacego Jana Paderewskiego, jako niekwestionowanego autorytetu artystycznego, politycznego, moralnego i patriotycznego sprawia, że konkurs obejmuje wiele dziedzin osadzonych w obszarach aktywnej działalności tego wielkiego Polaka i niewątpliwie niesie ze sobą istotne aspekty dydaktyczne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży.

Konkurs obejmuje siedem tematów:
1) Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz
2) Ignacy Jan Paderewski – kompozytor
3) Ignacy Jan Paderewski – polityk, mąż stanu i filantrop
4) Ignacy Jan Paderewski – tournée i podróże
5) Ignacy Jan Paderewski – ikona i mecenas sztuki i architektury
6) Ignacy Jan Paderewski – inspiracja dla twórców
7) Ignacy Jan Paderewski – patronem (odznaczenia, nagrody, tytuły)

W organizację włączyły się również: Akademia Muzyczna w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, których przedstawiciele wspomagają konkurs od strony merytorycznej. Będą również oceniać uczestników w poszczególnych kategoriach.

Konkurs wspierają także: Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Radę Artystyczną oraz jury konkursu w kategorii I – pianista wirtuoz tworzą tak wybitne osoby jak: Karol Radziwonowicz, Piotr Paleczny, Katarzyna Popowa-Zydroń, Wojciech Świtała, Waldemar Andrzejewski, Joanna Marcinkowska.

Patronatu honorowego udzielili: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Wielkopolski.

Pula nagród wynosi 25 000 zł. Organizatorzy przewidzieli też nagrody dla nauczycieli przygotowujących najlepszych uczniów.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/12/ogolnopolski-konkurs-ignacy-jan-paderewski/

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia 2021 r. Formularz zgłoszeniowy: http://wre.ko.poznan.pl/paderewski/