11 grudnia 2020

Spotkanie informacyjne dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. programów oferowanych przez FRSE i realizacji projektów międzynarodowych w czasie pandemii – podsumowanie

W dniu 7 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie dla dyrektorów i nauczycieli ze świętokrzyskich szkół nt. programów oferowanych przez FRSE i realizacji projektów międzynarodowych w czasie pandemii. Działanie zostało zorganizowane przez Regionalny Punkt Informacyjny FRSE działający w Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. W wideokonferencji wzięło udział 40 osób.

Spotkanie rozpoczął Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, nawiązując do idei prowadzenia projektów międzynarodowych w szkołach w czasie pandemii. Następnie wizytator Piotr Zimoch zaprezentował krótką informację na temat funkcjonowania nauczania (w tym prowadzenia lekcji zdalnych) oraz organizacji projektów międzynarodowych w Grecji, Portugalii, Szwecji i Turcji. W czasie wideokonferencji były obecne nauczycielki Antonia Ioannidou z Grecji i oraz Carla Alexio z Portugalii. W drugiej części spotkania Pani Małgorzata Kocon z Zespołu PO WER Edukacja szkolna i Edukacja dorosłych przedstawiła szczegóły wnioskowania do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który stwarza nowe możliwości edukacyjne dla uczniów.

Spotkanie on-line odbyło się w ramach działalności Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE działającego w Kuratorium Oświaty w Kielcach.