9 grudnia 2020

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” za rok 2020

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie
Miast, Wójtowie Gmin,
Organy prowadzące szkoły województwa świętokrzyskiego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i  młodzieży.

Jednocześnie przypominam, że do sprawozdania powinny być dołączone kopie opisanych oraz podpisanych przez upoważnione osoby dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

Tabele wypełnione zgodnie z załączonym wzorem należy przekazać w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w  Kielcach  25 -516  al. IX Wieków Kielc 3 oraz w wersji elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Formularz sprawozdania organ prowadzący szkołę
Data: 2020-12-09, typ pliku: XLSX, rozmiar: 23 KB