15 grudnia 2004

Podręczniki dla uczniów niewidomych i słabo widzących

Szkoły podstawowe i gimnazja, w których pobierają naukę uczniowie niewidomi i słabo widzący, posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą nieodpłatnie wypożyczać podręczniki szkolne brajlowskie i z powiększonym drukiem.

Podręczniki te są dostępne w bibliotece szkolnej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30, tel. 366-18-67.

Podręczniki dla uczniów słabo widzących

Szkoła podstawowa

 1. Przyroda. Podręcznik kl. V.T. 1-2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000
  Tom 1, 14 egz.
  Tom 2, 15 egz.
 2. Historia kl. V.T. 1-2, Wojciechowski G. ARKA Roma Koper, Poznań
  Tom 1, 13 egz.
  Tom 2, 14 egz
 3. Jutro pójdą w świat. Język Polski. Podręcznik dla kl.V.T.1-3, Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, Warszawa 2003-10-27
  Tom 1, 15 egz.
  Tom 2, 15 egz.
  Tom 3, 15 egz
 4. Der, die, das. Podręcznik do języka niemieckiego niemieckiego dla kl. V. Kozubska M. Krawczyk E, Zastąpiło L. TONO – Warsztaty Szkolenie i Rehabilitacji Zawodowej, Laski 2003 – 21 egz.
 5. Der, die, das. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla kl. V. Kozubska M. Krawczyk E. Zastąpiło L. TONO – Warsztaty Szkolenia i rehabilitacji Zawodowej, Laski 2003 – 9 egz.

Gimnazjum

 1. Biologia XXI. Gimnazjum. Podręcznik. Tom II, cz. 1. Red. Andrzej Jerzmowski. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999 – Tom 1, 1 egz.
 2. Fizyka i Astronomia. Francuz-Ornat G, Kulawik T. Nowotny – Różańska M.Moduł drugi. T. 1-2, TONO – Warsztaty Szkolenia i Rehabilitacji Zawodowej, Laski 2003-10-27
  Tom1, 15 egz.
  Tom 2, 30 egz.
 3. Chemia dla gimnazjum cz. 2. T. 1-2, Kulawik J, Kulawik T. Litwin M. Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, Warszawa 2003
  Tom 1, 15 egz.
  Tom 2, 15 egz.

Podręczniki dla uczniów niewidzących pismem Brailla

Szkoła podstawowa

Podręczniki dla klasy IV

 1. Der, das neu. Kl. IV Podręcznik PWZN”Print”,Lublin
 2. Der, die, das neu Kl.IV Ćwiczenia PWZN „Print”, Lublin
 3. Historia i społeczeństwo. Kl. IV.T.1-2, PWZN „Print”, Lublin
 4. Język angielski. Kl. IVBingo.Podręcznik T.1-2, PZWN „Print”, Lublin
 5. Język angielski. Kl. IVBingo. Ćwiczeniówka T.1-2, PZWN „Print”, Lublin
 6. Matematyka wokół nas. Kl. IV Podręcznik T.1-6 PWZN „Print” Lublin
 7. Przyroda. Kl IV T. 1-2 PWZN „Print” Lublin

Podręczniki dla klasy VI

 1. Historia i społeczeństwo Kl VI Podręcznik. T. 1-3 PWZN „Print” Lublin
 2. Język niemiecki. Kl VI Podręcznik. PWZN „Print” Lublin Kaseta magnetofonowa

Gimnazjum

Podręczniki dla kl. I gimnazjum

 1. Biologia XXI. Podręcznik cz. 1 gimnazjum . Red. Andrzej Jarzmanowski. T. 1-4, Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, Warszawa 2000
 2. Chemia. Kl. I gimnazjum cz. 1 T. 1-2, PWZN „Print” Lublin 2003
 3. Chemia. Kl. I gimnazjum cz. 2 T. 1-2, PWZN „Print” Lublin 2003
 4. Chemia. Kl. I gimnazjum
 5. Der, die, das neu. Podręcznik Kl.I gimnazjum. T.1-2, PWZN’Print”, Lublin 2003
 6. Kaseta magnetofonowa
 7. Historia. Podrecznik dla I klasy gimnazjum. T.1-2,Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, Warszawa 2000
 8. Matematyka, Podręcznik Kl. I gimnazjum. Red. Małgorzata Dobrowolska. T. 1-5, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Izabelin 2000

Podręczniki dla kl. II gimnazjum

 1. Historia Podręcznik Kl. II gimnazjum. T. 1-4, PWZN ”Print”, Lublin
 2. Historia. Zeszyt ćwiczeń. Kl. II gimnazjum. PWZN , Lublin
 3. Matematyka. Podręcznik Kl. II gimnazjum. T. 1-9, Zakład Nagrań Wydawnictw Związku Niewidomych, Warszawa 2003
 4. Świat w słowach i obrazach. Kl. II gimnazjum. T. 1-6, PWZN , Lublin

Podręczniki dla Kl. III gimnazjum

 1. Historia Kl. III gimnazjum. T. 1-4, PWZN „Print”, Lublin
 2. Świat w słowach i obrazach. Kl. II gimnazjum. T. 1-6, PWZN „Print”, Lublin

Podręczniki dla gimnazjum bez podziału na klasy

  Dla uczniów niewidomych

 1. Chemia dla gimnazjum cz.3. T. 1-2, , PWZN „Print”, Lublin 2003
 2. Fizyka i astronomia. Podrecznik. Moduł 4 gimnazjum. T. 1-3, Zakład Nagrań Wydawnictw Związku Niewidomych, Warszawa 2003
 3. Fizyka i astronomia. W świecie materii. Moduł 1.T. 1-2, Zakład Nagrań Wydawnictw Związku Niewidomych, Warszawa 2003
 4. Fizyka i astronomia. Mechanika i ciepło. Moduł 2.T. 1-3, Zakład Nagrań Wydawnictw Związku Niewidomych, Warszawa 2003
 5. Geografia. Zagadnienia społeczne i gospodarcze. Podręcznik gimnazjum. T. 1-4, Zakład Nagrań Wydawnictw Związku Niewidomych, Warszawa 2003
 6. Geografia Polski. Podręcznik gimnazjum. T. 1-4, Zakład Nagrań Wydawnictw Związku Niewidomych, Warszawa 2003
 7. Hutchinson T. New Hotline – student`s book. T.1-3, Zakład Nagrań Wydawnictw Związku Niewidomych, Warszawa 2003
 8. Hutchinson T. New Hotline T.1-3, Zakład Nagrań Wydawnictw Związku Niewidomych, Warszawa 2003
 9. Język angielski. Podręcznik . T. 1-3 TONO – Warsztaty Szkolące, Izabelin
 10. Język angielski. Ćwiczenia. T. 1-2 TONO – Warsztaty Szkolące, Izabelin
 11. Przyroda. T. 1-3, TONO- Warsztaty Szkolące, Izabelin
 12. Ziemia nasza planeta. Moduł. 1 T. 1-3, PWZN „Print”, Lublin

Nowe pozycje (dopisane w dniu 15.12.2004 r.)

 1. Dla uczniów niewidomych:
  • W drodze do Emaus: Jezus prowadzi i zbawia kl. III gimnazjum – podręcznik, t. 1-4
  • W drodze do Emaus: Jezus działa i zbawia kl. II gimnazjum – podręcznik, t. 1-3
  • Wychowanie do życia w rodzinie kl. II gimnazjum – ćwiczenia, t.1, 6 egz
  • Wychowanie do życia w rodzinie kl. II gimnazjum – podręcznik, t. 1-2
  • Ziemia nasza planeta Moduł 1 ćwiczenia t. 1
  • Der, die, das kl. VI ćwiczenia t. 1
  • Zaproszeni przez Boga kl. IV t. 1-2
  • Mały Katechizm kl. II t. 1-2
  • Religia kl. V t. 1-2
  • Geografia dla gimnazjum Moduł 4. Polska-Europa-Świat. Ćwiczenia t.1
  • Geografia dla gimnazjum Moduł 3. Zagadnienia społeczne i gospodarcze świata. Zeszyt ćwiczeń t. 1
  • Fizyka i astronomia dla gimnazjum Moduł 1. Zeszyt ćwiczeń t.1
  • Fizyka i astronomia dla gimnazjum Moduł 2. Zeszyt ćwiczeń t.1
  • Fizyka i astronomia dla gimnazjum Moduł 3. Zeszyt ćwiczeń t.1
  • Fizyka i astronomia dla gimnazjum Moduł 4. Zeszyt ćwiczeń t.1
  • Geografia dla gimnazjum Moduł 2. Geografia Polski ćwiczenia t.1
  • Jutro pójdę w świat kl. VI ćwiczenia t.1-2
  • Jutro pójdę w świat kl. VI Podręcznik t. 1-6
  • Historia i społeczeństwo kl. IV podręcznik t. 1-2
  • Ziemia nasza planeta Moduł l:zeszyt ćwiczeń,
  • Geografia dla gimnazjum. Moduł 2:Geografia Polski. Zeszyt ćwiczeń,
  • Geografia dla gimnazjum. Moduł 3: Zagadnienia społecznie i gospodarcze -świata. Zeszyt ćwiczeń,
  • Geografia dla gimnazjum. Moduł 4: Polska Europa-Świat. Zeszyt ćwiczeń,
  • Matematyka 1 zeszyt ćwiczeń,
  • Matematyka 2 zeszyt ćwiczeń,
  • Matematyka 3 zeszyt ćwiczeń,
  • Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum,
  • Fizyka i astronomia dla gimnazjum. Moduł 1 zeszyt ćwiczeń,
  • Fizyka i astronomia dla gimnazjum. Moduł 2 zeszyt ćwiczeń,
  • Fizyka i astronomia dla gimnazjum. Moduł 3 zeszyt ćwiczeń,
  • Fizyka i astronomia dla gimnazjum. Moduł 4 zeszyt ćwiczeń,
  • Wychowanie do życia w rodzinie – gimnazjum kl. 2 podr. zesz. ćwiczeń
  • Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym – gimnazjum kl.3 podręcznik i zeszyt ćwiczeń,
  • Bingo 6 po
   dręcznik i zeszyt ćwiczeń, 1egz
 2. Dla uczniów słabo widziących:
  • Świat w słowach i obrazach. Podręcznik kl. 1 gimnazjum
  • Świat w słowach i obrazach. Podręcznik kl. 2 gimnazjum
  • Świat w słowach i obrazach. Podręcznik kl. 3 gimnazjum
  • Biologia XXI wieku cz.2 Podręcznik
  • New Hotline Starter – Students Book
  • New Hotline Starter – Work Book
  • New Hotline Starter – materiały dodatkowe dla uczniów gimnazjum

Zasady wypożyczania podręczników:

 • podręczniki są wypożyczane zainteresowanym szkołom nieodpłatnie,
 • wypożyczane są na dany rok szkolny, po jego upływie powinny być zwrócone,
 • wypożyczanie odbywa się w godzinach pracy biblioteki szkolnej,
 • osoba wypożyczająca powinna przedstawić pisemne upoważnienie dyrektora szkoły, do której uczęszcza niepełnosprawny uczeń, dla którego podręczniki są wypożyczane.