9 grudnia 2020

„LEKCJA WOS Z LEGISLACJI”

Szanowni Państwo,
dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
województwa świętokrzyskiego.

 

Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza do udziału w programie pn.: „Lekcja o Legislacji”, którego podstawowym celem jest szerzenie oraz budowanie świadomości prawnej w społeczeństwie poprzez edukację dostosowaną do wieku jej odbiorców, w tym przypadku młodzieży i dzieci. W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się m.in.: komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza, jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany przepis, jaką drogę pokonuje projekt ustawy nim stanie się powszechnie obowiązującym prawem. Wszystko to zostanie osadzone i opowiedziane w ciekawy i przystępny sposób w oparciu o praktyczne ćwiczenia. Czas potrzebny na realizację wynosi 1 godzinę lekcyjną. Dla szkół, które wezmą udział w zajęciach Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje możliwość uzyskania stosownego zaświadczenia, co z pewnością pozytywnie wpłynie na promocję szkoły.

W tym celu Ministerstwo przygotowało materiały, tj. prezentację, skrypt oraz scenariusz zajęć, stanowiące podstawę do przeprowadzenia zajęć w Państwa Szkołach (w załączeniu). Lekcja winna zostać przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotu WOS lub historia.

W terminie późniejszym zostanie przesłana Państwu do wypełnienia ankieta dotycząca programu. Ponadto przesłany zostanie Państwu link z filmem lub innymi materiałami  poszerzającymi tematykę legislacji oraz stanowiącymi uzupełnienie materiałów wskazanych powyżej.

Przeprowadzenie lekcji ww. formacie uprawnia Szkołę do zgłoszenia do udziału w Konkursie Legislacyjnym. Termin jego przeprowadzenia to I połowa 2021 roku. Jednocześnie informujemy, że wiadomość o wyrażeniu chęci uczestnictwa w programie jest już równoznaczna z zarejestrowaniem się w nim, w związku z czym nie ma konieczności ponawiania rejestracji.

W celu omówienia szczegółów związanych z realizacją programu należy skontaktować się z pracownikami Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Wydziału ds. Edukacji Prawnej pod adresem mail: edukacja.prawna@ms.gov.pl

Z uwagi na sytuację epidemiczną kontakt telefoniczny jest utrudniony, w związku z czym preferowany jest kontakt drogą mailową. Więcej o samym programie można przeczytać pod adresem: www.facebook.com/Edukacja-Prawna

Załączniki

Lekcja WOS - scenariusz
Data: 2020-12-09, typ pliku: PDF, rozmiar: 186 KB
Lekcja o legislacji
Data: 2020-12-09, typ pliku: PDF, rozmiar: 941 KB
Lekcja WOS Legislacja - skrypt
Data: 2020-12-09, typ pliku: PDF, rozmiar: 330 KB