2 grudnia 2020

Projekt prestudia.pl

Fundacja Imperio realizuje projekt wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych. Na stronie www.prestudia.pl zamieszczane są wykłady z różnych dziedzin rozwijające zdolności, poszerzające wiedzę i inspirujące rozwój młodych ludzi. Projekt jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Projekt realizowany jest ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uczniów Wybitnie Uzdolnionych.