30 listopada 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w listopadzie 2020 r.

W listopadzie 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali:

  • 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji
    i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
  • 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.
  • 2 ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Dzieci są aktywne; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
  • 2 ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
  • 1 ewaluację problemową doraźną w zakresie wymagań:Kształtowane są postawy
    i respektowane normy społeczne; Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Ewaluacje odbyły się w szkołach podstawowych, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports