30 listopada 2020

Konferencja online „Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się”

Konferencja „Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się” to otwarte wydarzenie programu „Szkoła ucząca się” skierowane do nauczycielek i nauczycieli wszystkich poziomów szkół oraz edukatorów i edukatorek.

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej, na platformie Zoom, w dniach 10, 15 i 16 grudnia 2020 r. Obok spotkania panelowego z praktykami i praktyczkami, wystąpień eksperckich i warsztatów online, na których uczestnicy i uczestniczki będą mieli niepowtarzalną okazję spotkania się z liderkami ze szkół należących do Klubu szkół uczących się.

Konferencja jest bezpłatna, a zarejestrowani uczestnicy i uczestniczki otrzymają zaświadczenia oraz materiały dodatkowe w wersji elektronicznej.

Szczegóły: https://sus.ceo.org.pl/ocenianie-ksztalujace/o-dzialaniu/aktualnosci/konferencja-pomagaj-sie-uczyc-od-oceniania