26 września 2008

Komunikat o przyznanych dotacjach w ramach rządowego programu „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013”

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania w ramach Rządowego Programu „Rozwoju edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013”, pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”, priorytet 1, działanie 1.9.4.

Informację o podmiotach, którym przyznano dotację oraz wysokość dotacji przedstawia poniższa tabela.