26 listopada 2020

IPN: Promocja książki „Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach zaprasza 30 listopada o godz. 17.00 na promocję on-line książki Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku. Zakres poruszanych zagadnień koncentruje się na udziale Żydów w działaniach przeciwko zaborcom w kolejnych zrywach zbrojnych schyłku XVIII i XIX w. oraz na próbach podsumowania nastawienia społeczności żydowskiej wobec polskich powstań narodowych. W dyskusji wezmą udział: dr hab. Edyta Majcher-Ociesa, prof. Józef Smoliński i dr Tomasz Domański.

Wydarzenie będzie transmitowane on-line na stronie internetowej IPN oraz Facebook kieleckiej Delegatury.

Publikacja przedstawia relacje polsko-żydowskie w wojsku polskim w XIX i XX wieku. Szereg artykułów koncentruje się na zagadnieniach związanych z obecnością przedstawicieli mniejszości żydowskiej w różnych formacjach Wojska Polskiego w okresie II wojny światowej, m.in. poruszono sprawę służby Żydów w Armii Polskiej na Wschodzie w latach 1942–1944. Tom zamykają teksty biograficzne prezentujące wybrane sylwetki oficerów pochodzenia żydowskiego związane z formacjami wojska polskiego.

Publikacja powstała w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Dzieje Żydów w Polsce i relacje polsko-żydowskie w latach 1914–1989”.