20 kwietnia 2005

Szkolenie z zakresu pisma brajla

Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom jakie zgłaszali nauczyciele ze szkół ogólnodostępnych uczący dzieci niewidome, organizuje szkolenie z zakresu pisma brajla.

Bezpośrednim realizatorem szkolenia będzie Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy, termin proponowanego szkolenia to: 24-29.07.2005 r. lub 31.07.-5.08.2005 r. Koszt szkolenia wyniesie w zależności od ilości uczestników od 390 zł do 428 zł od jednej osoby.

Program 25 godzinnego szkolenia będzie obejmował:

 1. Ogólne wiadomości o piśmie punktowym – 2 godz.
  • historia pisma dla niewidomych,
  • życie L.Braille’a i system L. Braille’a.
 2. Poznanie sześciopunktu i numeracji punktów w systemie Braill’a – 3 godz.
  • dopasowanie papieru i rysika do tabliczki,
  • ćwiczenia w pisaniu układów punktów,
  • ćwiczenia w odczytywaniu układu punktów.
 3. Poznanie alfabetu brajlowskiego – 18 godz.
  • wstępne ćwiczenia w pisaniu i czytaniu,
  • poznanie cyfr i znaków pisarskich,
  • znaki przestankowe,
  • liczby arabskie i rzymskie,
  • sposoby, zapisywanie prostych działań matematycznych.
 4. Prezentacja pomocy i sprzętu elektronicznego, zastosowanie pisma – w życiu codziennym – 2 godz.
  • powtórzenie materiału – zajęcia podsumowujące.

Zgłoszenie na szkolenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i adres miejsca pracy.

Zgłoszenie prosimy kierować do 04.06.2005 r. na adres:PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia, 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp.33 lub internetowy: oris_andraszewska@poczta.onet.pl