26 listopada 2020

Monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych form wychowania przedszkolnego z terenu województwa świętokrzyskiego

przypominam, iż zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 realizowane jest monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach.

Monitorowanie dotyczy wychowania przedszkolnego realizowanego w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Monitorowanie obejmie 100% przedszkoli.

 

Termin realizacji monitorowania upływa 30 listopada 2020 roku.

 

Arkusz monitorowania jest dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, w których są oddziały przedszkolne wypełniają zamieszczony tam formularz.    Przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie. Jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona. W przypadku wątpliwości Dyrektorzy proszeni są o kontakt telefoniczny z wizytatorem (nr telefonu: 15 864 19 00).

Wersje tekstowe arkusza monitorowania (w formacie .doc i .pdf) zostały opublikowane
na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.