17 listopada 2020

Lekcje z ZUS oraz olimpiada „WWW – warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Lekcje z ZUS to projekt edukacyjny dla uczniów szkół średnich. Dzięki niemu uczniowie mogą poznać zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi. Mogą też dowiedzieć się jak są one ważne, zanim wejdą na rynek pracy. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych pomaga świadomie podejmować decyzje dotyczące życia zawodowego i osobistego.

Podczas 4 lekcji uczniowie dowiadują się:

  • jak działa polski system ubezpieczeń społecznych,
  • jakie są rodzaje świadczeń z ubezpieczeń,
  • od czego zależy wysokość emerytury,
  • jak opłacać składki przy prowadzeniu firmy.

Specjalnie na potrzeby Lekcji z ZUS i we współpracy z doświadczonym metodykiem ZUS opracował materiały dydaktyczne. Są w nich scenariusze lekcji i atrakcyjne multimedia do wykorzystania w klasie. ZUS zaprasza także nauczycieli na bezpłatne szkolenia. W każdym oddziale ZUS jest koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji, który pomoże przeprowadzić lekcje o ubezpieczeniach społecznych.

Nauczyciele, którzy przeprowadzą cztery Lekcje z ZUS mogą zgłosić uczniów do udziału szkół w olimpiadzie „WWW – warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W tym roku szkolnym to już siódma edycja tego przedsięwzięcia. Na laureatów czekają indeksy i dodatkowe punkty w rekrutacjach na wiele uczelni oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. ZUS nie zapomina także o nauczycielach i szkołach. Dla nich są także nagrody. Zgłoszenia szkół do olimpiady przyjmowane są do 20 listopada.

W związku z sytuacją związaną z COVID-19 w regulaminie dodano ważne zapisy i olimpiada może mieć zmienioną formę, tzn. pierwszy i drugi jej etap mogą się odbyć w formie on-line.

Na zwycięzców etapu centralnego, oprócz nagród rzeczowych takich laptopy czy tablety czekają indeksy Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, UJK w Kielcach, Akademii Pomorskiej, UMK w Toruniu, UWM w Olsztynie czy lubelskiego KUL. Projektowi patronuje Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji o olimpiadzie na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada