17 listopada 2020

Badanie ogólnopolskie nauczycieli przedmiotów zawodowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w ramach powołanej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, prowadzi ogólnopolskie badania w zakresie poziomu dostosowania szkolnictwa branżowego do oczekiwań rynku pracy w sektorze motoryzacyjnym.

Anonimowe badanie skierowane jest do wszystkich szkół branżowych w kraju a jego wyniki posłużą do lepszego dostosowania jakości kształcenia branżowego zgodnego z potrzebami pracodawców sektora motoryzacyjnego.

Badanie prowadzone będzie w dniach 27 październik – 27 listopad 2020 r.

Badanie prowadzone jest w postaci ankiety on-line w celu wypełnienia ankiety proszę kliknąć na poniższy link: http://bit.ly/badanie-2

Wystarczy jak z Państwa szkoły ankietę wypełni 1-2 nauczycieli przedmiotów zawodowych

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących badania, prosimy o kontakt z firmą odpowiedzialną za jego realizację: Synergia Badania Analizy Doradztwo, Violetta Rutkowska tel: 505 028 046, e-mail: v.rutkowska@synergia-poland.com.pl