17 listopada 2020

Dystrybucja gry edukacyjnej „Piramida Zdrowia”

W związku z dystrybucją przez Ministerstwo Zdrowia gry edukacyjnej „Piramida Zdrowia” skierowanej do uczniów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim informuję, że w siedzibie CK TECHNIK Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce można odbierać po 2 egzemplarze ww. gry dla każdej szkoły podstawowej .

Odbiór gier dla poszczególnych szkół odbywa się w godzinach 9.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu się z pracownikiem CK TECHNIK Centrum Kształcenia Zawodowego (nr tel. 41 367 68 72).

Proszę Państwa o wyznaczenie pracownika urzędu do odbioru gry „Piramida Zdrowia” dla szkół podstawowych, które do tej pory tego nie uczyniły.