16 listopada 2020

Rządowe wsparcie dla nauczycieli na zakup sprzętu – MEN dziękuje za nadesłane opinie

Otrzymaliśmy ponad 1500 opinii od nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządowców w ramach konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu nauki zdalnej.

Spośród nadesłanych do nas opinii pojawiły się konkretne propozycje poszerzenia katalogu sprzętu, który dodatkowo miałby podlegać refundacji. Wiele głosów od nauczycieli dotyczyło rownież rozliczenia kosztów zakupów.

Ze strony przedstawicieli samorządów otrzymaliśmy z kolei uwagi, aby uprościć sposób przekazywania środków pomiędzy samorządami a niepublicznymi placówkami.

Uwagi do projektów rozporządzeń otrzymaliśmy również ze strony przedstawicieli związków zawodowych m.in. Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi i sugestię. Są one teraz wnikliwie analizowane.

Projekty rozporządzeń będą wkrótce omawiane na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przewidujemy, że w przyszłym tygodniu rozporządzenia zostaną podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki, a jeszcze w listopadzie rządowe wsparcie przekażemy samorządom.

Departament Informacji i Promocji 
Ministerstwo Edukacji Narodowej