13 listopada 2020

Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na platformach e-learningowych

Mając na uwadze obecną sytuację sanitarno – epidemiologiczną oraz zapewnienie wysokiego poziomu wiedzy o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, kieleccy policjanci realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej, dostosowali formę prowadzenia zajęć do trybu zdalnego, który jest obecnie stosowany w szkołach. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa na platformach e-learningowych wykorzystywanych podczas zdalnego nauczania przez placówki oświatowe. Aby skorzystać z przedmiotowych zajęć i ustalić ich termin, należy skontaktować się z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach pod numerem  telefonu: 47 8013339 lub za pośrednictwem poczty e-mail: malgorzata.perkowska-kiepas@ki.policja.gov.pl .

Tematyka spotkania będzie dostosowywana do potrzeb uczniów i ustalana indywidualnie z nauczycielami zgłaszającymi chęć udziału w w/w zajęciach.