13 listopada 2020

Terminarz składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród dla nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Odznaczenie/nagroda Termin Wymagane dokumenty
1. Ordery, odznaczenia państwowe:
1) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
2) Złoty Krzyż Zasługi
3) Srebrny Krzyż Zasługi
4) Brązowy Krzyż Zasługi
21 grudnia 2020
  1. wniosek o nadanie orderu-odznaczenia – dwa egzemplarze
  2. zapytanie o udzielenie informacji o osobie – jeden egzemplarz

Rejestracja wniosków poprzez formularz on-line

Medale za Długoletnią Służbę:
1) Medal Złoty za Długoletnią Służbę
2) Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
3) Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
  1. wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę – dwa egzemplarze
  2. zapytanie o udzielenie informacji o osobie – jeden egzemplarz

Rejestracja wniosków poprzez formularz on-line

2. Medal Komisji Edukacji Narodowej 15 lutego 2021
  1. wniosek o nadanie Medalu KEN – dwa egzemplarze
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych -oświadczenie osoby której wniosek dotyczy – jeden egzemplarz
3. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 15 maja 2021
  1. wniosek o przyznanie nagrody MEN  – dwa egzemplarze
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych –oświadczenie nauczyciela którego wniosek dotyczy – jeden egzemplarz
4. Nagroda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 30 sierpnia 2021
  1. wniosek o przyznanie nagrody ŚKO – jeden egzemplarz
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie nauczyciela którego wniosek dotyczy – jeden egzemplarz
Podstawy prawne, druki wniosków oraz informacje na temat sposobu ich wypełnienia: www.kuratorium.kielce.pl w menu: Załatwianie spraw > Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli.