12 września 2008

Informator dotyczący organizacji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2008/2009