12 listopada 2020

500 zł dla nauczyciela na akcesoria komputerowe – zachęcamy do opiniowania projektu rozporządzenia

W ramach konsultacji publicznych Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu nauki zdalnej.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/500-na-sprzet-konsultacje-rozporzadzenia