10 listopada 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły

Szanowni Państwo,
Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego,

Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych do uczniów szkół podstawowych poprzez wypełnienie Formularza „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły”, dotyczącego organizowanych form współzawodnictwa w roku szkolnym 2020/2021.

Proszę Dyrektorów o przypomnienie organizatorom o możliwości zgłoszenia konkursu do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz zostaną uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

O wpisie konkursu do wykazu decydować będą poniższe kryteria:

  1. 1. Terminowe i poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  2. Sporządzenie papierowej wersji regulaminu zgłoszonego konkursu zawierającego:
  • jasno określone definicje laureata i finalisty zawodów oraz warunki uzyskania tych tytułów,
  • liczbę stopni zawodów,
  • sposób i terminy przeprowadzania poszczególnych etapów (zawody wiedzy o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim powinny składać się przynajmniej z trzech etapów, np. etap szkolny, powiatowy, wojewódzki),
  • wyszczególnienie tematyki zawodów:
Lp. Zagadnienia zgodne z podstawą programową Zagadnienia wykraczające poza podstawę programową
     
     
     

 

  • zapewnienie powszechnej dostępności i dobrowolności udziału uczniów w zawodach – warunki uczestnictwa uczniów,
  • liczbę przeprowadzonych edycji konkursu.
  1. Przysłanie regulaminu na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków 3, budynek C-1 25-516 Kielce do dnia 31.12.2020:

Formularz „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły” dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach do 31 grudnia 2020 roku.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 w województwie świętokrzyskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach zostanie umieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach do końca lutego 2021 roku.

Link do  formularza zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffpZ0xlqBuCND8RS09ID7Zj7GmpjDKkXet5kI6LWGQira2Fw/viewform