10 listopada 2020

Komunikat w sprawie wznowienia realizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Rodzice, Uczniowie

W związku z § 2 ust.7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 i 1960) w brzmieniu obowiązującym od 9 listopada 2020 r.: „7. Dyrektor szkoły, centrum lub placówki, o których mowa w § 1 i § 1a, może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce w celu przeprowadzenia poszczególnych
stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”, Świętokrzyski Kurator Oświaty podjął decyzję o wznowieniu realizacji konkursów przedmiotowych na etapie szkolnym od 17 listopada 2020 r.

Realizacja konkursów odbywa się zgodnie z zasadami Regulaminu Ogólnego Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Informujemy o zmianie terminów odbywania się konkursów w I etapie szkolnym. Szczegóły w załączniku.

Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną, informacje dotyczące zmian w organizacji i przebiegu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021 będą publikowane na stronie internetowej kuratorium na bieżąco.

Prosimy o śledzenie strony internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach: https://kuratorium.kielce.pl/pl/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-przedmiotowe/

Załączniki