10 listopada 2020

Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznych „Śpiewamy dla Ciebie Polsko”

Konkurs został zorganizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach przy współpracy z:

  • Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
  • Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
  • Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju.

Uczestnicy konkursu przesyłali zgodnie z regulaminem nagrania oraz  teledyski.

Celem konkursu było   poszerzanie wiedzy o losach kraju i jego historii upamiętnionej w pieśniach patriotycznych, rozwijanie świadomości historycznej dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej, kształtowanie wśród uczniów postaw szacunku dla ludzi, którzy walczyli i ginęli za Polskę oraz wspieranie uzdolnionych artystycznie uczniów poprzez umożliwienie im prezentacji własnych umiejętności na forum pozaszkolnym, a także aktywizowanie środowiska szkolnego do udziału w przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym.

Do udziału w konkursie  zakwalifikowano  77 utworów muzycznych wykonanych przez solistów oraz zespoły muzyczne z różnych szkół z terenu woj. świętokrzyskiego  w trzech kategoriach wiekowych:

  • klasy 0-III- 36 utworów w wykonaniu solistów i zespołów muzycznych
  • klasy IV-VIII- 33 utwory muzyczne oraz
  • szkoły ponadpodstawowe – 8 utworów

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów i współorganizatorów konkursu dokonała podsumowania konkursu i przyznała miejsca oraz dyplomy i nagrody dla uczestników.

Nagrody w konkursie ufundowali:

  • Wojewoda Świętokrzyski
  • Świętokrzyski Kurator Oświaty
  • Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom.

Składamy również gorące podziękowania dyrekcjom szkół oraz rodzicom uczestników za ich zaangażowanie w rozwijanie świadomości historycznej młodego pokolenia.

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznych

Kategoria 0-III

Indywidualnie:

Zespołowo:

Kategoria IV-VIII

Indywidualnie:

Zespołowo:

Szkoły ponadpodstawowe

Indywidualnie:

Zespołowo:

Załączniki

Dyplom 01
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 287 KB
Dyplom 02
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 288 KB
Dyplom 03
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 283 KB
Dyplom 04
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 282 KB
Dyplom 05
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 287 KB
Dyplom 06
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 286 KB
Dyplom 07
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 283 KB
Dyplom 08
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 286 KB
Dyplom 09
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 281 KB
Dyplom 10
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 291 KB
Dyplom 11
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 281 KB
Dyplom 12
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 284 KB
Dyplom 13
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 288 KB
Dyplom 14
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 282 KB
Dyplom 15
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 283 KB
Dyplom 16
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 288 KB
Dyplom 17
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 288 KB
Dyplom 18
Data: 2020-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 289 KB