9 listopada 2020

Wytyczne w sprawie działalności opiekuńczej szkół podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych w zakresie działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowych.

Organizacja pracy szkoły podstawowej w ramach działalności opiekuńczej powinna uwzględniać wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Organizacja powinna również uwzględniać zalecenia dla dyrektorów szkół ze strefy czerwonej.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Załączniki