9 listopada 2020

Ogólnopolski Projekt Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska – nabór 2021

Rozpoczął się nabór do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska na rok 2021. Chóry do projektu można zgłaszać do 27 listopada 2020 roku.

Projekt ma na celu upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej. Zadania Projektu realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórem oraz wszelkich działań służących opiece merytorycznej nad dyrygentami i chórami, m.in. organizacji warsztatów, przesłuchań, koncertów, wydawania literatury repertuarowej i metodycznej.

Projekt skierowany jest do chórów dzieci i młodzieży w wieku szkolnym działających w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych i artystycznych z wyłączeniem placówek muzycznych.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://www.nfm.wroclaw.pl/projekty/akademia-choralna

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt z koordynatorem wojewódzkim: dr Bożena Magdalena Mrózek, tel.: 606 551 444, e-mail: magdamrozek12@interia.pl

Załączniki

Regulamin
Data: 2020-11-09, typ pliku: PDF, rozmiar: 3 MB