8 grudnia 2005

Komunikat w sprawie przekazania danych dotyczących sprzętu, który mógłby być przydatny w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i placówek
kształcenia specjalnego i integracyjnego

W związku z realizacją projektu SPO RZL 2004 – 2006, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, który obejmuje doposażenie szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych w środki dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, uprzejmie informuję, że w roku 2006 będzie realizowany kolejny etap projektu dotyczący doposażenia:

  • Przedszkoli specjalnych i integracyjnych w środki dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny,
  • Szkół specjalnych i szkół integracyjnych w sprzęt specjalistyczny i nowoczesne urządzenia techniczne ułatwiające nauczanie i przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do niezależnego funkcjonowania w życiu.

Proszę o wskazanie i opisanie sprzętu, który mógłby być przydatny w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, szczególnie w zakresie pomocy dzieciom z uszkodzonym narządem wzroku, słuchu, mowy i ruchu oraz przekazanie tych informacji do Kuratorium Oświaty w Kielcach w terminie do 15 grudnia 2005 roku.

Adres poczty e-mail:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Ryszard Kasperek