5 listopada 2020

Droga z klasą. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego – szkolenie dla nauczycieli

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwo Infrastruktury zapraszają na bezpłatne szkolenie „DROGA Z KLASĄ. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego”.

Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich etapów nauki – nauczanie przedszkolne, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, odpowiadających za edukację z zakresu ruchu drogowego.

Głównym celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i narzędzia do prowadzenia lekcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym etapie nauki dzieci i młodzieży oraz podniesienie kwalifikacji, uzupełnienie stanu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na temat prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Realizowane zadanie obejmuje przeprowadzenie jednodniowych szkoleń dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, którzy w trakcie szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu funkcjonowania platformy szkoleniowej oraz zakresu merytorycznego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szkolenia odbywają się w październiku i listopadzie 2020 w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams. Nauczyciele z poszczególnych województw mogą brać udział w dowolnym szkoleniu.

Szczegółowe informacje nt. projektu, harmonogramu szkoleń oraz rejestracji znajdują się pod adresem: LINK