5 listopada 2020

Webinarium informacyjno-promocyjne – III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 9 listopada 2020 r.

Od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. trwa III nabór do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do uczniów polskich szkół publicznych i niepublicznych od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej. Umożliwia on wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej, gdzie wraz z uczniami szkoły goszczącej realizują przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu podstawy programowej w celu wzmocnienia kompetencji kluczowych.

Szczegółowe informacje na temat założeń projektu znajdują się na stronie internetowej:

https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2020-nabor-3/

W związku z powyższym, FRSE uprzejmie zaprasza Nauczycieli i Dyrektorów szkół do udziału
w webinarium organizowanym na pla
tformie ClickMeeting w dniu 9 listopada 2020 r. o godzinie 12.00. Podczas webinarium pracownicy FRSE przedstawią zasady naboru oraz merytoryczne
i finansowe aspekty projektu. Równocześnie – na czacie – będzie możliwość zadawania pytań. Przewidywany czas trwania spotkania – ok. 2 godz.

Link do spotkania