3 listopada 2020

Podsumowanie pracy doradców metodycznych w woj. świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w woj. świętokrzyskim zorganizowano Świętokrzyską Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli – doradców metodycznych.

W ramach sieci działają 3 Ośrodki:

  1. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
  2. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
    w Kielcach
  3. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.

Podstawowym zadaniem doradców metodycznych było wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w zakresie:

Lp. Zakres wsparcia Ilość przeszkolonych nauczycieli
1. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli 7427
2. Planowanie, organizowanie i badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb uczniów 6476
3. Opracowywanie, dobór i adaptacja programów nauczania 159
4. Podejmowanie działań innowacyjnych 346

 

Formy realizacji zadań:

Lp. Formy pracy doradców metodycznych Ilość przeszkolonych nauczycieli
1. Konsultacje 3410
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych 7041
3. Organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli 7918
4. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 1836

 

Dodatkowo szkoły i placówki zostały objęte pomocą w zakresie:

– awansu zawodowego nauczycieli

– technologii informacyjno-komunikacyjnych

– prawa oświatowego.