10 lutego 2006

Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka 7 planuje w uruchomienie w nadchodzącym roku szkolnym 2006/2007 wielu form kształcenia.

Szczegółowe informacje: http://www.blind.krakow.pl/