3 listopada 2020

Komunikat dotyczący organizacji pierwszego etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie

W związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1870) wprowadzającymi ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. oraz realizacją w ww. klasach zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość informujemy, że zawieszamy do odwołania organizację pierwszych etapów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021.

W sytuacji dynamicznie zmieniającego się stanu epidemicznego o wszelkich decyzjach dotyczących organizacji i przebiegu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021 będziemy informować Państwa na bieżąco.

Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach. https://kuratorium.kielce.pl/pl/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-przedmiotowe/