2 listopada 2020

Ważne! – Ewaluacja i Monitorowanie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych

 Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek  z terenu województwa świętokrzyskiego

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki dotyczącymi sprawowania nadzoru pedagogicznego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wobec szkół i placówek, których funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone,

zawiesza się realizację działań – wynikających z planów nadzoru pedagogicznego kuratorów oświaty na rok szkolny 2020/2021 – w zakresie ewaluacji i  monitorowania dotyczącego kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych.

O wznowieniu działań w zakresie ewaluacji i monitorowania kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.