2 listopada 2020

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych – spotkanie online pt.: „Zawodowcy przyszłości”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce, w dniu 9 listopada br. organizuje spotkanie online pt.: „Zawodowcy przyszłości” odbywające się w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (European Vocational Skills Week) organizowany jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2016 r. W ramach Tygodnia Komisja Europejska organizuje wydarzenia centralne. Towarzyszą temu wydarzania organizowane w państwach członkowskich i współpracujących z UE. W bieżącym roku centralne wydarzenia Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych odbędą się w formie on-line w dniach 9-13 listopada 2020 w ramach Prezydencji Niemiec. W ubiegłym roku zorganizowano ponad 1800 wydarzeń w 45 państwach europejskich.

Debata stanowi inaugurację V edycji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Polsce, który odbywa się w dniach 9-13 listopada 2020. Celem debaty organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jest dyskusja na temat przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście zmian społecznych i rozwoju technologicznego, nowych kompetencji a także jego promocja, jako siły napędowej zmierzającej do efektywnego rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego. W panelu zostaną podjęte dyskusje dotyczące ważności kształcenia zawodowego, umiejętności dla potrzeb gospodarki, kompetencji przyszłości, systemu diagnozowania zapotrzebowania na umiejętności w Polsce z uwzględnieniem współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i szkołami wyższymi oraz aktualnych wyzwań związanych z rozwojem technologii cyfrowych.

Więcej informacji, link do rejestracji oraz program wydarzenia są dostępne pod adresem:
https://www.frse.org.pl/europejski-tydzien-umiejetnosci-za…/