23 listopada 2020

Rusza projekt „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”

Rozpoczęła się rejestracja do 19. edycji projektu „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” realizowanego przez Fundację GPW i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych (VII i VIII). Ma na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów wiedzą z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, inwestowania oraz oszczędzania.

Tematyka giełdy omawiana jest w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, a dzięki SIGG uczniowie w praktyczny sposób mogą nauczyć się jak działa giełda. SIGG składa się z części inwestycyjnej polegającej na rywalizacji i inwestowaniu wirtualnych pieniędzy przez uczestników gry oraz części edukacyjnej w której uczestnicy zdobywają wiedzę o giełdzie i inwestowaniu poprzez platformę edukacyjną.

W tym roku „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” odbędzie się całkowicie zdalnie.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gpw.pl/sigg

Rejestrację grup przeprowadza się na stronie: https://sigg.gpw.pl/