26 października 2020

Informacja po szkoleniu „Dziecko z cukrzycą”

23 października 2020 roku odbyło się szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych.

Zakres szkolenia obejmował przekazanie wiedzy na temat cukrzycy oraz pomocy jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę, które pozostaje pod opieką szkoły, a także aspekty psychologiczne i społeczne rozwoju dziecka przewlekle chorego.

W załączeniu przekazuję Państwu materiały ze szkolenia w postaci prezentacji multimedialnej.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

Załączniki