26 października 2020

Odkrycia – Polska Edycja EUCYS

EUCYS (European Union Contest for Young Scientists, czyli Konkurs UE dla Młodych Naukowców) to prestiżowa i wieloletnia już impreza, na której spotyka się uzdolniona młodzież z całego świata.

Do Konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim (np. na olimpiadzie przedmiotowej), lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem naukowym minimum doktora. Projekty mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów (niekoniecznie z jednej klasy lub szkoły). Muszą jednak powstać przed rozpoczęciem studiów na wyższej uczelni przez każdego z autorów.

Udział w konkursie jest niezwykle cennym doświadczeniem dla uczniów i często początkiem błyskotliwej kariery badawczej. Daje też rzadką możliwość omówienia wyników badań ze autorytetami naukowymi różnych dziedzin oraz zaprezentowania ich przed rówieśnikami o równie zaawansowanych zainteresowaniach.

Informacje na temat konkursu i regulamin dostępne są na stronach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci: fundusz.org/konkurs oraz fundusz.org/wez-udzial-w-eucys

Udział w konkursie jest bezpłatny, a finalistom są zwracane koszty podróży na finały w Warszawie i wydatki na przygotowanie finałowych prezentacji (plakatu naukowego).

Termin nadsyłania prac do EUCYS 2021 mija 15 grudnia 2020.