22 października 2020

Kampania społeczna „W-rzuć to!”

Kampania „W-rzuć to!” skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych i ma na celu przeciwdziałanie niewłaściwym formom komunikacji w internecie, mowie nienawiści, cyberprzemocy, hejtu, uzależnieniom itp. Jej głównym odbiorcą są dzieci i młodzież, stąd szczególnie serdecznie oni zaproszeni są do udziału konkursie profilaktycznym, który jest głównym działaniem kampanii. Zadaniem Kampanii jest propagowanie i udostępnianie
pozytywnych treści w sieci i właściwych relacji międzyludzkich oraz odrzucanie tych form przekazu, które krzywdzą innych i promują zachowania nieakceptowalne społecznie.

Na czym polega konkurs profilaktyczny?

1. Każdy kto uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej mieszczącej się na terenie miasta Kielce ma prawo wziąć udział w konkursie.
2. Konkurs profilaktyczny skierowany jest do młodzieży tworzącej 2-osobowe zespoły.
3. Każdy z tych zespołów ma za zadanie stworzenia filmiku profilaktycznego lub animacji lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem o tematyce:
– przeciwdziałania agresji, cyberprzemocy, hejtu,
– przeciwdziałania uzależnieniom,
– promowania zdrowych relacji międzyludzkich.
4. Zgromadzone prace ocenione zostaną przez Jury, które przydzieli punktację za:
-zgodność z tematyką konkursu oraz siłę przekazu profilaktycznego (0-20 pkt),
– oryginalność podejścia, pomysłowość i kreatywność dzieła (0-2- pkt),
– wartość artystyczną i techniczną (0-20pkt).
5. Do zebranych punktów będzie można dołożyć się samemu. Dziesięć najlepszych prac zostanie opublikowanych na portalu facebook na stronie www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE wówczas należy zadbać o dużą ilość udostepnień i
zdobyć kolejne punkty (0-40).
6. Każde miejsce w finale zostanie nagrodzone.
7. Nagrody dla zwycięzców (dla każdej osoby w 2-osobowym zespole):
laptop Asus – I miejsce
smartwatch Xiaomi – II miejsce
głośnik JBL – III miejsce.

Organizatorem Kampanii są:

  • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach,
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach,
  • Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.
  • Partnerem jest: Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2020-10-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 453 KB